Advarte mot giftige alger for åtte måneder siden

Allerede for åtte måneder siden advarte en spesialrådigver i Sintef mot giftige alger.

Alvorlige følger. Algeinvasjonen fører til omfattende laksedød i noen av Norges største oppdrettsfylker, Nordland og Troms.  Foto: Ronny Trælvik

nyheter

«En oppblomstring av giftige alger, som dekker et stort geografisk område, kan vi få i Norge også. At det ikke har skjedd på 25 år, må nesten regnes som en kuriositet.»

Det skrev spesialrådgiver Ulf Winther i Sintef i blogginnlegget «Algene som forsvant» tilbake i september i fjor.

Drøyt åtte måneder senere er flere oppdrettsanlegg i Nordland og Troms rammet av dødsalgen Chrysochromulina ledbeateri.

«En oppblomstring i et område med mye oppdrettsfisk kan få svært store konsekvenser», fortsatte Winter.

Det var iLaks som først omtalte blogginnlegget torsdag morgen.


– Det gikk bare et øyeblikk, så begynte det å regne død fisk

På én uke har en giftig alge påført oppdrettsnæringen i Norges største oppdrettsfylker katastrofale tap. Søren Balteskard så nær all fisken i oppdrettsanlegget sitt bli utslettet på kort tid av den dødelige algen.

 

- Ikke modent på 90-tallet

I innlegget spør Winther retorisk om man har et overvåkningssystem som kan bistå med å forutse algeoppblomstringen, før han svarer seg selv:

«For det første så har vi ikke et fungerende overvåkningssystem for alger som kan gi oppdrettsnæringen tidlig varsel om oppblomstringer. Et slikt system ble forsøkt bygget opp tidlig på 1990-tallet, men tiden var dessverre ikke moden da. Så stort sett oppdager man problemet først når det er der, på grunn av dødelighet på fisk i anlegget.»

Han spør videre om det ikke er på tide å ta opp tanken igjen og bygge opp et overvåkningssystem.

Som E24 omtalte onsdag sørget flere forsikringsselskaper for at det fantes et varslingssystem som kunne begrenset skadene frem til 2010, dette ble stanset da det aldri kom et stort utbrudd.


For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten — Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

En dødelig alge sprer seg i Troms og Nordland og tar livet av tusenvis av tonn oppdrettsfisk. Store summer er på spill for næringen. Giftalgen gjorde enorm skade langs kysten i 1988 og 1991 – og varte i en hel måned.

 

- Stor dødelighet

iLaks har vært i kontakt med Winther som skriver følgende i en kommentar:

– Nå har vi en situasjon der det er stor dødelighet på fisken hos en rekke oppdrettsselskaper i nord, med store konsekvenser for selskapene og enkeltpersoner. Og vi har ikke sett slutten på dette ennå, algene kan fortsatt nå nye områder med oppdrettsanlegg, skriver Winther og fortsetter:

– Jeg tror derfor at det riktige nå er å vente med de problemstillingene som du trekker opp i spørsmålene dine til situasjonen er mer avklart og har roet seg. Da kan vi gjerne snakke om hva som kunne vært gjort, men aller helst hva som bør gjøres videre, det er jo det som egentlig er interessant.

Onsdag ettermiddag opplyste Fiskeridirektoratet at foreløpige tall viser at rundt 11.600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Direktoratet understreket samtidig at oppblomstringen ikke er over.


Algeoppblomstring i havet:

–Betydelige mengder fisk har dødd

Salaks AS har også blitt rammet av den alvorlige algeoppblomstringen. – Det er snakk om betydelige mengder død fisk, sier driftssjef Terje Bertheussen.