Havnet i retten grunnet hustvist — nå er rettens avgjørelse klar

Huseieren er fornøyd med dommen fra Senja tingrett. Hamco Bygg-sjef Rita Myrvang kaller den rystende.

Hustvist: Nå er hustvisten mellom Audhild Harriet Myklebust og Hamco Bygg avgjort av Senja tingrett. Retten har dømt i Myklebusts favør, men ikke i sin helhet. Hun må nemlig dekke sine saksomkostninger selv.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Folkebladet omtalte i juni i fjor hvordan Audhild Harriet Myklebusts husdrøm brast da hun oppdaget at flere gulv i hennes nybyggede hus er skjeve. Hun mente at Hamco Bygg, som stod for utbygging av byggesettet og arbeidet med husmuren, hadde skylda for situasjonen. Det avviste imidlertid Rita Myrvang, daglig leder av Hamco Bygg, som istedet hevdet at tele var årsaken til situasjonen, og at skylda derfor måtte tillegges entreprenøren som stod for grunn- og terrengarbeidet.

Tele var årsaken

Over to dager i mars var hustvisten tema hos Senja tingrett. Nå foreligger rettens avgjørelse, og her konstateres det at det var tele og teleløft som var årsaken til de skjeve gulvene. Årsaken til telen var fuktige masser, som ble tatt i bruk i forbindelse med grunnarbeidet.