For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten — Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

En dødelig alge sprer seg i Troms og Nordland og tar livet av tusenvis av tonn oppdrettsfisk. Store summer er på spill for næringen. Giftalgen gjorde enorm skade langs kysten i 1988 og 1991 – og varte i en hel måned.

Vil se på effekt. Forskningsrådet stiller med 24 av de totalt 40 millioner kronene som er satt av til å forske på effekten lakseoppdrett har på villfiskstammene i fjordene i nord.   Foto: Knut Arne Aarset

nyheter

Mer enn 30 fiskearter og 40 dyrearter ble rammet.

Rødnebb, bergnebb, blåstål, torsk og hvitting. Årets yngel av torsk ble nesten fullstendig utryddet. Selv på havets bunn ble både sjøstjerner og snegler rammet, og purpursneglen ble nesten helt borte. Det ble anslått at det kunne ta ti år å få bestanden tilbake.