Befolkningsutvikling:

Midt-Troms blør innbyggere

Kommunene i Midt-Troms har samlet mistet hele 138 innbyggere i løpet av det første kvartalet av 2019.

Nedgang. Lenvik er kommunen med den største befolkningsmessige nedgangen, talt i hoder, i første kvartal av 2019. Totalt mistet kommunen 50 innbyggere i årets første tre måneder.   Foto: Amund Hansen

Jeg vet det ikke sikkert, men min første tanke er at nedgangen antakeligvis har noe å gjøre med at utskifting av befal.

Louis S. Edvardsen
nyheter

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kom mandag med befolkningsstatistikken for årets første kvartal. Tallenes tale for hele Norge viser en vekst i folketallet på 6.550 personer. For Midt-Troms sin del peker pilene ned på alle hold, foruten Berg som står ved status quo etter årets tre første måneder.

Verst i Lenvik

Den aller største nedgangen, talt i hoder, finner vi i Lenvik, som totalt har mistet 50 innbyggere i første kvartal. Hovedårsaken til nedgangen er en negativ nettoinnflytting, som viser at 133 personer flyttet fra kommunen, mens bare 96 kom som tilflyttere. Fødselsunderskudd er den andre årsaken til det negative resultatet for Lenvik.