Striden om responstid ambulanser:

Fikk med samtlige på krav

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) fikk med seg alle ordførerne i Troms. Samlet krever de nå lovfesta responstid.

Fikk med alle: Samtlige kommuner i Troms støtter kravet fra Sigrun Wiggen Prestbakmo om lovfesta responstider for ambulansene.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Wiggen Prestbakmo har dratt i gang og fått realisert en tverrpolitisk uttalelse for å kreve lovfestet responstid.

Ikke akseptabelt

Det betyr at kravet vil havne på helseminister Bent Høie (H) sitt bord.


Delte ut «diplom» med surtryne — det satte ordførerne pris på

Ordføreren i Lenvik ser nytta i å få det dokumentert at responstida for ambulansen i Lenvik ikke holder mål.

– Det gjelder alle ordførere i Troms pluss Tjeldsund. Dette viser at det ikke oppleves som akseptabelt at de fleste kommunene i Troms ikke har en responstid innenfor det som er anbefalt, sier hun.

– De nasjonale anbefalingene for responstid sier at 90 prosent av ambulansene i tettbygde strøk bør være fremme innen 12 minutter på akuttoppdrag, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. Realiteten er annerledes for mange kommuner i Troms, og det innebærer at det ikke er tilstrekkelig med anbefalt responstid for ambulansen for å ivareta lokal trygghet, skriver hun.

Kun ni var innenfor

– LHL og Ambulanseforbundet Delta har med utgangspunkt i helseforetakenes egne tall, samt informasjon fra helsedirektoratet, utarbeidet et responstidbarometer for til sammen 86 norske kommuner. Kun ni av disse kommunene er innenfor anbefalt responstid. Tromskommunene er enig med LHL og Ambulanseforbundet Delta i at god responstid redder liv og gir lokal trygghet. Vi konstaterer at en anbefaling om responstid ikke sikrer et likeverdig ambulansetilbud og akutthelsetjeneste over hele landet, og krever derfor at Stortinget vedtar lovfestet responstid, avslutter Wiggen Prestbakmo.

En krevende sak for KrF


Vil ha tre ambulansestasjoner i stedet for én på Senja

Senja arbeiderparti var torsdag ettermiddag på besøk på ambulansestasjonen på Finnsnes for å engasjere seg i prosessen i UNN om strukturen av ambulansetjenesten.

I november 2018 fremmet Sandra Borch (Sp) et forslag om å lovfeste responstider for ambulansetjenesten i Stortinget. Hun fikk da med seg SV og KrF, men ikke Ap. Da også regjeringspartiene gikk imot ble forslaget nedstemt. Men Ap har siden snudd i saken. Det kunne partisekretær Kjersti Stenseng fortelle om i forrige uka da hun var i Salangen. Det betyr at det er KrF som sitter med jokeren i saken. Om de har samme synspunkt som tidligere er det flertall for å lovfeste responstider. Folkbladet forsøkte å få et svar fra KrF-ledelsen. Leder av Helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold (KrF), innrømte da at dette blir en krevende sak å få med de andre regjeringspartiene på.