Sterk varslersak i Dyrøy kommune:

Ansatte føler seg trakassert og nedverdiget

Delta har med seg hele uteseksjonen i Dyrøy kommune på en svært kritisk varsling til rådmann Tore Uthaug.

FÅR KRITIKK: Enhetsleder Geir Fjellberg får sterk kritikk av sine ansatte i et varsel som nå behandles av Dyrøy kommune.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Varslingen gjelder enhetsleder teknisk, Geir Fjellberg og handler ifølge varslerne om trakassering og misligheter, samt usannheter. Varslinga dreier seg også om at det ikke er samsvar mellom fakturering og utførte tjenester innen teknisk sektor. Folkebladet er kjent med at en av de ansatte er sykemeldt på grunn av situasjonen. Det er sendt kopi av varslet til Arbeidstilsynet og ledergruppa i kommunen. Det trekkes fram flere alvorlige forhold på arbeidsplassen omkring den kontrollen ansatte utfører av arbeidet til innleide entreprenører.

Ubehagelige hendelser

– I den senere tid er slik kontroll blitt utført og det viser seg at det ikke stemmer, når dette blir påpekt, blir man tatt inn på kontoret til enhetslederen og man får en reprimande (overhøvling) fra enhetsleder teknisk. Man får beskjed om at man lyver, og at man ikke forstår noe som helst. Hendelser som dette er ubehagelig og urettferdig. Vi utsettes for utilbørlige opptreden fra vår leder, står det i varselet undertegnet av tillitsvalgt Leif–Hermod Jensen i Delta.