Avdekket flere brudd på regelverket

Fiskeridirektoratet har gjennomført over 500 kontroller med torskefiskeriene i vinter.

Fiskeridirektoratet har avdekket flere lovbrudd ved å kontrollere fartøy og fiskemottak i de nordligste fylkene. Fokuset for inspektørene har vært etterlevelse av krav til korrekt registrering av ressursuttaket slik at de sikrer like konkurransevilkår   Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

nyheter

Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at de gjennom årets torskeoffensiv har avdekket flere lovbrudd ved å kontrollere fartøy og fiskemottak i de nordligste fylkene.

Direktoratet skriver at det ble avdekket en rekke saker med varierende alvorlighetsgrad. I region Nord, som omfatter Troms og Finnmark, er det opprettet 71 saker og i region Nordland 66 saker.

Det er avdekket brudd på ilandføringsplikten, krav til identifisering av fangst om bord, bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst. Videre er det avdekket ulovlige fangstoperasjoner og landinger.

– Traff godt med aksjonene

– Hensikten med slike kontrolloffensiver er å forebygge og avdekke regelbrudd i næringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord ifølge pressemeldingen.

– Når vi gjør et godt risikobasert forarbeid så skal vi treffe godt på kontrollene våre. Det var tilfellet også under årets aksjon, sier hun.

I fjor avdekket Fiskeridirektoratet 81 brudd på regelverket.

Sikre like konkurransevilkår

Ifølge Fiskeridirektoratet har fokuset for inspektørene har vært etterlevelse av krav til korrekt registrering av ressursuttaket slik at de sikrer like konkurransevilkår.

– De aktørene i næringen som ikke følger lover og regler påvirker grunnlaget til de som driver lovlig. Det er svært uheldig, slår Holmefjord fast.

I vinter har Fiskeridirektoratets inspektører tatt i bruk det nye digitale kontrollverktøyet «Saga». Dermed har inspektørene hatt tilgang til oppdatert og utfyllende informasjon om aktørene under kontrollarbeidet.

– Vi er opptatt av å stadig forbedre kontrollmetodikken vår i tråd med utviklingen. Uten dette verktøyet ville en del av regelbruddene ikke blitt oppdaget, sier Holmefjord.

Snurrevad og levendelagring

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, som blant annet opererer patruljebåtene «Rind» og «Eir», har vært tilstede i langs kysten i Nord-Norge i hele vinter. De har hatt fokus på kontroll av levendelagring av torsk og oppfølging av snurrevadfisket.

Må tenke nytt

Selv om kontrollene er nøye planlagt og risikovurdert, så gir ikke bruddene som er avdekket et komplett bilde av hvordan næringen etterlever regelverket. Derfor mener fiskeridirektøren at det nødvendig å tenke nytt:

– Vi er nødt til å få på plass bedre metoder slik at mulighetsrommet for lovbrudd blir redusert. Vi kan ikke være tilstede over alt, sier Holmefjord, som mener arbeidet som fiskerikontrollutvalget, som regjeringen satte ned i fjor sommer, blir svært viktig for å få på plass nye og bedre kontrollmetoder basert på ny teknologi.

– Målet må være å kunne slå fast at all norsk fisk er lovlig landet, sier Holmefjord.