Ny lov om boligsalg klar: – Kjøperen kan ikke unnskylde seg

Kommunal- og forvaltningskomiteen har lagt frem en innstilling til ny avhendingslov. Her er de viktigste endringene, som møter motstand i opposisjonen.

MOT LOVENDRINGER: Kommunalkomiteens innstilling til ny avhendingslov vil få konsekvenser for boligkjøpere og selgere over hele landet. Her er en visningsannonse fra Oslo. 

nyheter

E24: Avhendingsloven regulerer salg av alle brukte boliger i Norge. Etter dels sterke protester mot regjeringens arbeid for å endre loven, har Kommunalkomiteen nå ferdigstilt sin innstilling til Stortinget.

Den støttes av regjeringspartiene Frp, Høyre, Venstre og KrF, som har flertall.

Regjeringspartiene mener selv at lovendringene vil gjøre boligsalg tryggere, ved at kjøpere og selgere får tydeligere ansvar enn i dagens lov.

– Får ikke unnskylde seg

– Med disse endringene får selger incentiv for å opplyse bedre, og skaffe verdens beste takstrapporter laget av takstmenn som får kompetansekrav og blir stilt mer til ansvar, sier Høyres Mari Holm Lønseth, som sitter i kommunalkomiteen, til E24.

– Kjøperen kan heller ikke i etterkant unnskylde seg med at de ikke fikk med seg alt. Forslaget gir en mer opplyst og derfor tryggere bolighandel, sier Lønseth.

Her er fem av de viktigste lovendringene:

  • Nye mangelskriverier: En brukt bolig vil ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med "det kjøperen kunne forvente" ut fra blant annet boligens "type, alder og synlige tilstand". Terskelen for at en eldre bolig har en mangel blir dermed høyere.
  • Ny 10.000 kroners-grense: Kjøperen må selv dekke kostnader for utbedringer hvis boligens mangel beløper seg til under 10.000 kroner. Regjeringens formål er å forhindre at boligkjøpere krever erstatning for "småting".
  • Ny areal-regel: Boligen vil heretter ha en mangel dersom avviket fra oppgitt og virkelig areal overstiger to prosent og minst én kvadratmeter.
  • Strengere undersøkelsesplikt: Boligkjøpere kan ikke kreves erstatning for forhold som er "tydelig beskrevet" i boligens tilstandsrapport eller annen dokumentasjon, uavhengig av om de faktisk har lest denne salgsdokumentasjonen.
  • Takstmann-skjerping: Det stilles krav til kompetanse hos takstmenn og til utformingen av tilstandsrapporten. Ansvaret for å beskrive boligens tilstand fra de profesjonelle blir tydeligere.

Huseierne fornøyde

Huseiernes Landsforbund mener dagens boliglov sender kjøpere og selgere på "kollisjonskurs", og mener den nye innstillingen vil roe gemyttene.

– Vi er glade for at regjeringspartienes medlemmer i komiteen støtter lovforslaget. Regjeringspartiene har flertall i Stortinget, og vi legger til grunn at forslaget nå blir vedtatt til beste for norske forbrukere, sier generalsekretær Morten A. Meyer i en kommentar.

– For oss i Huseierne er det å sørge for best mulig dokumentasjon av boligen som skal selges den beste måten å redusere konfliktene i bolighandelen på, legger han til.

Ut mot ny 10.000-grense

Men direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er skuffet over den nye 10.000-kronersgrensen.

– Det gir en veldig lav minsteterskel, og det overrasker meg at man velger å tviholde på denne grensen, sier Geving til E24, med henvisning til at beløpsgrensen i innstillingen er uendret fra regjeringens opprinnelige forslag.

– Det innebærer en uforholdsmessig risikoforskyvning fra kjøper til selger. Dette vil by på mer praktiske utfordringer enn departementet har tatt høyde for, mener Geving.

Han er imidlertid fornøyd med både innstrammingene for takstmenn og den nye grensen for arealavvik. For sistnevnte foreslo regjeringen opprinnelig at alle arealavvik skulle gi kjøpere rett til erstatning, uansett hvor små de er.

– Det ville bare gitt masse småkrav og konflikter. Vi har ment at det må settes et minimumsavvik, siden takstmenn ofte måler opp areal litt forskjellig. Det er bra at man nå har tatt dette til følge, sier Geving.

E24 får opplyst at Stortinget vil debattere innstillingen torsdag 16. mai.