Flere ansatte innplassert i Senja 2020:

– Vi forventer resultater

Jobben med å innplassere de kommunalt ansatte i nye Senja kommune nærmer seg slutten.

SENJA 2020: Prosjektleder Hogne Eidissen og prosjektmedarbeiderne Ann-Heidi Smith-Meyer og Elin Byberg i Senja2020.  Foto: Maria Holm Simonsen

Jeg har ingen eksakte tall, men omtrent 97-98 prosent er per nå innplassert

Hogne Eidissen, prosjektleder for Senja 2020
nyheter

Målet er at alle skal vite hva de skal jobbe med og hvor de får arbeidsplass innen midten av juni. Siden sist Folkebladet presenterte en liste over innplasserte ansatte har 42 personer fått vite hvilken stilling de får i den nye kommunen.

– Sånn som det ser ut nå rekker vi det. Jeg har ingen eksakte tall, men omtrent 97-98 prosent er per nå innplassert, sier Hogne Eidissen, prosjektleder for Senja 2020 og kommende rådmann i Senja kommune.