Av 104 søkere har kun 11 selskaper fått grønt lys

Alle søknadene om utviklingstillatelser er behandlet. Og Salaks-konseptet FjordMax er fortsatt med i kampen. Saken er nå havnet i departementet.

Fjordmax: Salaks-konseptet FjordMax er fortsatt med i kampen om utviklingskonsesjoner. Departementet skal snart ta stilling til en økning av antall konsesjoner.  

nyheter

Det er situasjonen når Fiskeridirektoratet har behandlet samtlige 104 søknader.

Kun 11 har fått grønt lys

Geografi er nok ikke en av kriteriene, men det er likevel oppsiktsvekkende at så få selskaper i Troms og Finnmark har blitt tildelt utviklingskonsesjoner, siden dette er landsdelen en ser for seg hoveddelen av veksten i næringa.