Samler krefter for å få løftet kulturlivet i Senja kommune

Kulturkraft Senja inviterer til stormøte i Kulturhuset på Finnsnes førstkommende mandag.

Engasjert gjeng: Odd-Halvdan Jakobsen, Sarah Blamire, Eva Line Nergård, Liv Halldis Sandvik og Oddvar Eriksen i Kulturkraft Senja håper på et fullstappet kulturhus på Finnsnes førstkommende mandag.   Foto: Maria Holm Simonsen

Kulturkraft Senja
  • Kulturkraft Senja er en ressursgruppe som jobber med å fremme og utvikle kulturen i regionen.
  • Gruppa består av personer, som alle har en eller annen tilknytning til formidling av kulturuttrykk både som profesjonelle og amatører.
  • Alle dagens Senja-kommuner er representert i gruppa.
  • Medlemmer: Erling Stangnes, Kine A. Johansen, Svein Arild Berntsen, Eva-Line Nergård, Roy-Frode Løvland, Kristian Kaurin, Inger Lajord, Helge Nilssen, Berit Sivertsen, Tore Skoglund, Tone Storås, Ina Gravem Johansen, Oddvar Eriksen, Jon og Sarah Blamire, Anne Berit Påve Kristiansen, Dag Erik Pedersen, Odd Halvdan Jakobsen, Liv Halldis Sandvik og Børge Henriksen.
nyheter

– Vi skal fylle storsalen, fastslår Eva Line Nergård.

For til seminaret, som skal ta for seg nåtiden og framtida til kulturlivet i Senja kommune, har arrangør Kulturkraft Senja gått bredt ut med invitasjonene. Til kulturfolket, til representanter fra det frivillige kulturlivet og til politikerne.

– Vi mangler tilbakemelding fra Høyre, Venstre og Sp, mens alle de andre partiene har sagt at de stiller, sier Liv Halldis Sandvik.

Hun opplyser for øvrig at alle interesserte er hjertelig velkommen til å ta del i arrangementet, som er gratis.

– Kulturen er taperen

Det er ikke uten grunn at ressurskomiteen Kulturkraft Senja har engasjert seg og aktivt jobber for å løfte kulturlivet. Grupperinga er nemlig av den klare oppfatning av at kulturen har vært taperen i regionen i mange år, en salderingspost som har vært «lett» å kutte i for politikerne på jakt etter innsparinger.

– I år 2000 — da vi hadde distriktsmusikerordninga — satte vi opp Händels «Messias» i Finnsnes kirke. Å få til noe slikt i dag er helt utenkelig, sier Odd Halvdan Jakobsen.

Ifølge han tok politikerne i Lenvik et valg om å ikke ta del i distriktsmusikerordninga. Dermed er det i dag få muligheter til å få til lignende fruktbare samarbeid mellom det profesjonelle kulturlivet og det frivillige kulturlivet. For det er nettopp denne kombinasjonen av det profesjonelle og det frivillige, om enn det er snakk om kor, korps eller dansegrupper, som Kulturkraft Senja mener er suksessfaktoren for å få til et etterlengtet kulturløft.

– Vi ønsker at det skal opprettes et distriktsteam for kultur, der profesjonelle kulturarbeidere kommer inn for å stimulere og løfte det kulturlivet som rører seg ute i lokalsamfunnene våre. For det er jo der kulturen skapes, poengterer Sandvik.

Hun forteller også at det jobbes med å få etablert et kulturråd for Senja, en organisasjon for kulturlivet inn mot Senja kommune.

Handler om livsglede og bolyst

Kulturkraft Senja har invitert flere foredragsholdere til seminaret i Kulturhuset. Fra Telemarksforskning kommer Bård Kleppe for å presentere statistikk og tallmateriale for Senjakulturen. Fra Alta kommune kommer Tor Helge Reisnes Moen for å fortelle om kulturutviklinga de har fått til der.

– De har hatt en enorm utvikling i Alta. Moen har tidligere holdt et innlegg om kultur i lokalsamfunn for kulturkomiteen på Stortinget, der han nettopp pekte på det viktige samspillet mellom fritidskultur og de profesjonelle, sier Jakobsen.

Kunstner Svein Arild Berntsen stiller også for å fortelle om sine 40 år på Senja i kulturens tjeneste. Sist — men ikke minst — er politikerne invitert til å presentere det som gjelder kultur i sine partiprogrammer.

– Vi er veldig spente, smiler Oddvar Eriksen.

Målet med seminaret er å synliggjør den dype dalen senjakulturen har havnet i sammenlignet med andre regioner med lik størrelse, samt å få redegjort hva som må til for å få til et løft. Håpet er selvfølgelig også at seminaret skal føre til en større forståelse for hvor viktig kulturen faktisk er.

– Det snakkes mye om dette med bolyst, men for å få dette i en bygd eller en by må det være tilbud til alle mennesker innenfor de arenaene som interesserer folk.

Under seminaret blir det kulturinnslag fra Finnsnes skolemusikkorps, Finnsnes kirkes ungdomskor og Kor Arti fra Rossfjord.