Bytte av nettleverandør i Dyrøy:

Prishopp for kundene – mens kommunen tar inn mer i nettleie

Trollfjord Bredbånd AS har blitt den nye fiberleverandøren i Dyrøy. Det fører til kraftige prishopp for kundene, og samtidig høyere leieinntekter for kommunen.

Valgte kommuneinntekter: Ny fiberleverandør fører til et prishopp for dyrøyværingene. Spørsmålet er om det kunne vært unngått om kommunen ikke hadde satt egne leieinntekter som den høyeste vektingen. Ordfører Marit Alvig Espenes kjente ikke til innholdet i anbudet. Og rådmann Tore Uthaug sier de har gjort en helhetsvurdering av saken.   Foto: Privat

nyheter

Tirsdag ble nyheten lagt ut at kommunen har hatt anbud på en ny avtale for levering av tjenester i nettet, den gamle avtalen med HomeNet har gått ut og avtalen med Trollfjord er i boks.

Satt kommunens inntekt høyest

Det spesielle i Dyrøy er at kommunen eier fibernettet og leier ut til tjenesteleverandør, de tar inn en leiepris per kunde. Det betyr også at det er kommunen som setter premissene i anbudskonkurransen, hva som skal vektlegges. I de offentlige anbudsdokumentene, konkurransegrunnlaget kommer det fram hvordan kommunen har vektet anbudene. Kommunens egne leieinntekter er vektet med 45 prosent, kvalitet/funksjonalitet med 45 prosent og til slutt er tjenestekostnader vektet med 10 prosent. Det betyr at prising av tjenestene overfor kundene er lavest vektet fra kommunen side.