Her går den nye rassikre traseen i Sifjordbotn

Fyllinga ferdig over fjorden

Sikringa av den femte mest rasutsatte fylkesveien i Troms er i rute.

Fjordkryssing: Etter cirka fire måneders arbeid og atskillige dumperlass med stein har entreprenør Rolf Jørgensen AS på det nærmeste bundet sammen Sifjordbotn og Rørynesbukt med ei fylling. Det gjenstår bare brua før sammenbindingen er komplett. Det rasfarlige området er til venstre innerst i fjorden  Foto: Asmunn Arnesen

nyheter

Entreprenør Rolf Jørgensen AS er nå ferdig med å lage sjøfyllinga som skal danne den nye traséen for fylkesvei 243 i Sifjordbotn. Siden årsskiftet har firmaet sprengt ut og fylt ut formidable 520.000 kubikkmeter masse fra Storneset og ut i fjorden.

Fjordkryssingen går mellom Sifjordbotn og Røyrnesbukt. Den nye traséen betyr at man elminerer og får bort den sterkt rasfarlige strekninga under Stortinden.