Kommunen anmelder kanontyveri

En søknad om eksporttillatelse av kulturminner, vitale deler fra en kanon på Salangsverket fra krigen har nå ført til politianmeldelse.

VED KANONEN: Roger Alertsen sitter her ved kanonløpet som skulle stikke ut. Det er banka inn i kanonen. Han forteller at han traff og snakka med dem som stjal deler, men så ikke før etterpå hva de holdt på med.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Det er kommuneledelsen i Salangen som 8. april i år sendte en anmeldelse til politiet. At det nå er søkt om eksport kan åpenbart føre politiet nærmere de som står bak tyveriene. Da Kulturdepartementet ved Forsvarsmuseet fikk søknaden om eksport av delene tok de kontakt med Salangen kommune. Da viste det seg at delene fra den omsøkte kanonen er de samme som ble demontert og stjålet fra Salangsverket. Forsvarsmuseet har ikke godkjent søknaden om eksport.

Viktige kulturminner

I anmeldelsen kommer det fram at tyveriet ikke ble anmeldt da det ble oppdaget for flere år siden. Kommunen ber nå om at gjerningsmannen (ene) blir funnet og straffet. Salangen kommune krever samtidig at krigsminnet tilbakeføres og at påtale reises for forholdet.