Måtte midlertidig stenge oversvømt vei

Den kommunale veien mellom Torsmoveien og Bryggerhaug på Senja er midlertidig stengt på grunn av oversvømmelse.

Oversvømmelse. Her så Tranøy kommune seg nødt til å midlertidig sperre av veien.   Foto: Sverre A. Pedersen

nyheter

Sverre A. Pedersen i teknisk etat i Tranøy kommune opplyser at det på strekninga, ved Djupelva, er gravd ut et dypt krater i veien.

– Vi er nødt til å ha veien midlertidig stengt inntil videre. Vi kommer til å holde situasjonen under oppsikt, og så fort vannstanden går ned igjen kommer vi til å fylle etter med masser slik at veien kan åpnes igjen, sier Pedersen.

Han opplyser at det har hendt før at akkurat denne veistrekninga har vært nødt til å stenges i forbindelse med vårløsning og oversvømmelse, men at det er to-tre år siden sist gang det skjedde.

– Nå er det sperret av med bånd på Bryggerhaug-siden, slik at folk skal slippe å kjøre bomtur, sier Pedersen, som opplyser at ingen er innesperret som en følge av den midlertidige veistenginga.

Foruten veibiten, som nå er midlertidig stengt, har ikke Tranøy kommune noen veiproblemer. Det opplyser virksomhetsleder for teknisk drift i Tranøy kommune, Fred-Inge Fredriksen, til Folkebladet

– Før påske hadde vi litt skade på en vei på Stonglandseidet, men ellers er det forholdsvis greit etter det vi har registrert. Nå er vi forbi den verste nedbøren, så nå tror jeg det kommer til å stabilisere seg nokså greit.