"Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring"

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) varsler om jord,- sørpe- og flomskredfare i hele Nord-Norge.

salangselva flomfare 2017  Foto: Morten Dokka

nyheter

Årsaken til varselet er den pågående snøsmeltinga, som har gjort at bakken tidvis er mettet med vann, samt den store nedbørsmengden mandag. Når det gjelder Nord-Norge generelt har NVE satt farenivået til gult, noe som tilsvarer moderat fare. For Sør-Troms isolert sett er faregraden satt til oransje, betydelig fare, tirsdag.

"Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatte. Fare for utløsing av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 centimeter snø. Snøen er stedvis mettet med vann. Sørpeskred kan løsne i relativt slake hellinger der vann samler seg opp. Skredene kanaliserer seg ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løsner høyt i terrenget", skriver NVE i sin beskrivelse av situasjonen.

Rådet direktoratet gir til folk er å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløs med stor vannføring.

"Hold stikkrenner kunner og andre vannveier fri for snø/is, grus, boss, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred".