Flest anmeldelser i Bardu: – Kjent for oss at det varierer fra kommune til kommune

Sett i forhold til innbyggertallet blir over dobbelt så mange saker politianmeldt i Bardu kommune sammenlignet med Dyrøy kommune.

FLEST: I Bardu kommune endte det med 60 anmeldelser per 1000 innbyggere. Småkommunene som Lavangen, Dyrøy, Berg og Torsken har langt færre anmeldelser.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Det er Kommunal Rapport som har publisert tallene for alle kommunene i Norge på bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det viser store forskjeller.

Forskjell

Helt på toppen i Norge finner vi Lærdal kommune med 244 anmeldte lovbrudd per 1.000 innbyggere i 2017 og 2018.