– Jeg synes ikke norske fiskere skal skjemmes

– Jeg synes ikke norske fiskere skal skjemmes over å få god pris for fisken som tas på land.

– Som fiskere må vi forutsette at de som byr en høy pris, har egne kalkulasjoner som forteller at dette er fornuftig forretning, og ikke basert på triksing med tall og vekt, sier leder av Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.  Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

nyheter

Det skriver leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag i en påskehilsen til medlemmene, på lagets nettside. Ingebrigtsen kommenterer debatten om prisnivå på skreien som har pågått i vinter, og han kommer inn på påstandene om juks i næringa.

Ingebrigtsen skriver at det ikke er tvil om at konkurransen om råstoffet har vært stor i vinter og at mange aktører har betalt en høy pris for å få tilgang til råstoffet.

– Det er selvsagt grunn til bekymring hvis de prisene som betales ikke stemmer med det som markedet er villige til å betale for sluttproduktet, skriver fiskarlags-lederen.

– Som fiskere må vi imidlertid forutsette at de som byr en høy pris, har egne kalkulasjoner som forteller at dette er fornuftig forretning.

Påstander om triksing

Videre skriver Kjell Ingebrigtsen at det gjør han trist at det samtidig og til stadighet kommer påstander om triksing med tall og vekt.

– Som leder i Fiskarlaget har jeg ved en rekke anledninger kommentert denne typen medieoppslag på følgende måte: La det ikke være tvil om at Norges Fiskarlag ikke aksepterer noen form for omgåelse av fiskeriregelverket.

Reglene gjelder for alle, og omgåelser rammer alle aktører i næringen, også fiskeressursen. Det blir imidlertid vanskelig å diskutere dette gjennom pressen når det fremmes påstander om at så vel fiskere som kolleger i fiskeindustrien opptrer på en slik måte at noen ikke kan delta i konkurransen uten å bryte regler.

Vi er tilhengere av at det skal drives en effektiv kontroll av virksomheten i næringa. Vi ser også fram til at det såkalte «kontrollutvalget» kan komme med sine forslag til forbedringer av systemet i løpet av høsten, skriver Kjell Ingebrigtsen, som avslutningsvis uttrykker at den debatten som pågår i fiskeripressen basert på påstander og rykter uansett er skadelig.