Senja Sp går i strupen på regjeringens foreslåtte postkutt

– Dette er forskjellsbehandling av folk og næringsliv, sier Tom-Rune Eliseussen, ordførerkandidat for Senja Senterparti.

Reagerer. Tom-Rune Eliseussen, ordførerkandidat for Senja Sp, reagerer på regjeringens forslag om landsdekkende postomdeling annenhver dag fra 1. juli 2020.   Foto: Privat

nyheter

Regjeringen foreslår landsdekkende postomdeling annenhver dag fra 1. juli 2020, og kun tre faste avisdager i uken i områder uten egen avisdistribusjon. I praksis vil det bety at posten kommer kun annenhver dag i ukedagene, det vil si mandag, onsdag og fredag den ene uken og kun tirsdag og torsdag den neste uken.

Forslaget egrer Senja Sp og deres ordførerkandidat, Tom-Rune Eliseussen.

– Sparetiltakene går altfor langt. Det er dyrt å opprettholde postleveringen, men det er en utgift vi må ta oss råd til i et rikt land med spredt bebyggelse. Konsekvensen av omleggingen vil bli en mye dårligere posttjeneste, spesielt i distriktene. Nord-Norge vil komme desidert dårligst ut av omleggingen med lengre tidsbruk for postleveransen, sier Eliseussen.

– Regjering i tidsnød

Bemanningen i Posten må reduseres med om lag 1.500 årsverk dersom regjeringens forslag blir vedtatt. I tillegg vil rundt 2.600 medarbeidere ved postterminalene og sjåførene få endrede oppgaver. Posten har selv gitt støtte til regjeringens forslag om å endre postloven på grunn av nedgangen i mengden post.   

– Jeg frykter at en endring av postloven også vil medføre nedbemanning og stillingskutt blant ansatte i Midt-Troms. Dette er arbeidsplasser vi ikke har råd til å miste og jeg synes synd på alle ansette som må igjennom en svært krevende omstillingsprosess. Det synes som om regjeringen er i tidsnød når de gjennomfører det ene sentraliseringsforslaget etter det andre i løpet av kort tid, sier Eliseussen.

Negativt for avisbransjen

Eliseussen poengterer også at forslaget vil få store konsekvenser for avisbransjen. Han viser til hvordan avisene blir levert av Posten på hverdagene i store deler av Midt-Troms. For abonnentene i områder uten egne avisbud vil avisene enkelte ukedager ikke komme på utgivelsesdagen, påpeker ordførerkandidaten.  For å kompensere for reduserte inntekter for avisbransjen, lokker regjeringen med samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) i spissen med en økning i mediestøtten i en overgangsperiode.

– Det synes som om samferdselsministeren er mer opptatt av å spare penger enn å sikre rammevilkårene for lokalavisene rundt omkring i landet. Omleggingen vil få drastiske konsekvenser blant annet i form av reduserte annonseinntekter for avisene og dermed dårligere lønnsomhet. Dette er ikke holdbart, mener Eliseussen.