Gode resultater for Målselv Maskin i 2018

Målselv Maskin & Transport hadde et svært godt 2018 med høy aktivitet og gode resultater.

GODT ÅR: Målselv Maskin & Transport, som er en del av AF Gruppen, hadde et godt år i fjor med gode resultater. Dette bildet er fra et anleggsprosjekt fra tidligere år.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Det framgår av årsrapporten fra AF Gruppen, som er morselskap til Målselv Maskin & Transport på Karlstad.

Anleggsvirksomheten til AF Gruppen oppnådde i 2018 en omsetning på 5,861 milliarder (3,569 i 2017), skriver Veier34.no.

Det tilsvarer en omsetningsvekst på 64,2 prosent sammenlignet med 2017. Resultat før skatt ble 293 millioner kroner (269 millioner i 2017). Resultatmarginen endte på 5,0 prosent mot 7,5 prosent i 2017, forteller AF Gruppen i sin årsrapport, ifølge Veier24.no.

Bransjeledende resultatgrad

Av årsrapporten framgår det at AF Anlegg har hatt et svært høyt aktivitetsnivå i 2018. Selv med sterk vekst leverer enheten gode resultater, med en resultatmargin som er bransjeledende, påpekes det.

Målselv Maskin & Transport hadde et svært godt 2018 med høy aktivitet og gode resultater.

Ved årsslutt hadde virksomhetsområdet Anlegg en ordrereserve på 7.664 millioner kroner (6.082 millioner i 2017), opplyser AF Gruppen i sin årsrapport.

Markedsutsikter

Anleggsmarkedet i Norge er godt og lite sensitivt for konjunktursvingninger da offentlig etterspørsel er den sterkeste driveren for investeringer innen anlegg i Norge, heter det i rapporten, ifølge Veier24.no.

Det er ventet høy aktivitet innen samferdsel i hele Norge, men det er i hovedsak de større veiprosjektene på Vestlandet og i Midt-Norge som driver veksten. Økte investeringsanslag til samferdsel og veiprosjekter, samt planlagt oppstart av mange store anleggsprosjektergir et godt grunnlag for fortsatt høy aktivitet i AFs anleggsvirksomhet.

Totalomsetningen i AF Gruppen i 2018 var på 18,77 milliarder kroner.