– Haster med å få mer aktivitet i fiskeindustrien

Senterpartiet mener at trålere som ikke leverer råstoff til lokalsamfunnene i tråd med intensjonene i pliktsystemet, må tilbakeføre kvotene sine til kystflåten innen to år.

FERSK FISK: - Trålerne må enten levere de fisken som kjøpersiden har krav på, det vil si som fersk fisk av god kvalitet eller så vil kvotene overføres til kystflåten, mener Senterpartiet.  Foto: NTB scanpix

– I en situasjon hvor landindustrien lider under råstoffmangel, velger statsråden å sitte med hendene i fanget, sa representantene Geir Iversen i Stortinget sist tirsdag. Her sammen med Sandra Borch.  Foto: Privat

nyheter

Dermed vil Senterpartiet gå hardt ut mot rederiene som ikke oppfyller intensjonen med pliktsystemet. Partiet mener SVs dokument 8-forslag blir for slapt i så måte. Ifølge Senterpartiet kan SVs dokument 8-forslag innebære at tilbakeføring av kvotene kan ta 15-30 år. Det er for lang tid, mener Senterpartiet.

– Vi gjør dette fordi det haster med å skape mer aktivitet i fiskeindustrien i Nord-Norge. Vi krever derfor at de rederiene som i dag har fått tildelt kvoter som opprinnelig var tildelt kystflåten nå må settes «kniven på strupen» som vi fra Nord-Norge sier i klart språk: Enten leverer dem fisken som kjøpersiden har krav på, det vil si som fersk fisk av god kvalitet, eller så vil kvotene overføres til kystflåten, sa stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen Geir Adelsten Iversen (Sp) da Stortinget diskuterte pliktsystemet for trålere tidligere denne uka.

Milliardverdier

Iversen viste til fiskekjøpernes uttalelser om at det er stor råstoffmangel. Han sa at når kjøpesterke grupper spør etter kvalitetsfisk fra Norge, så må kjøperne svare; nei, dessverre vi kan ikke skaffe mer fisk.

– Og det – president – vil jeg be Stortinget merke seg. Dette skjer i en periode der den fryste trålfisken som legges ut på auksjon forblir usolgt. Frossenfisk til produksjon av filet eller saltfisk i Norge er en fullstendig ulønnsom aktivitet. Om disse store mengder frossen fisk hadde vært landet fersk hadde det skapt milliardverdier på kysten, sa Geir Adelsten Iversen.

Fisken er folkets eiendom

Iversen mente at den nåværende regjeringen opptrer som om fiskeriene er Statens nasjonale formue.

– Jeg vil minne Stortinget om at det er folkets- og ikke statens eiendom. Staten har rett til å forvalte fiskeressursene – men den nåværende statsråd ser ut til å ha mistet av synet at de også har en plikt til å forvalte ressursene for å fremme de politiske mål som fiskeriretten oppstiller, sa Iversen.

– Dette har vært gjentatt såpass mange ganger at en FrP-fiskeristatsråd burde kunne få dette med seg. Stortinget er folkets fremste representant, understreket Geir Adelsten Iversen fra Stortingets talerstol.