Inntektene går ned i jordbruket:

Sauebøndene rammes hardest

Prognoser viser at inntektene i jordbruket går ned. Spesielt sauebøndene kommer svært dårlig ut.

Lave kjøttpriser: Sauebøndene tjener mindre. Prognosene sier at de vil tjene 136.900 kroner per årsverk i 2019. I 2017 tjente de 164.600 kroner. Sauebonde Bernhardt Halvorsen sier det er lite artig når de får så lite igjen for arbeidet.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Budsjettnemnda for jordbruket la fredag fram resultat og prognose for inntektsutviklingen i jordbruket som danner grunnlaget for årets jordbruksoppgjør. Og det er dystre prognoser for hva sauebøndene får av inntekter.

– Inntektene til sauebonden fortsetter å gå ned, samtidig som inntektsnivået er svært lavt. Budsjettnemndas referansebruk viser en forventet inntekt for sauebonden på 136 900 kr per årsverk i 2019, ned fra 164.600 kr i 2017, står det i en pressemelding fra Norges Bondelag.