Skadet bilen i veihull tildekket av sørpe

– Kommunen fraskriver seg alt ansvar

Britt Nylund er kritisk til Lenvik kommune etter at en av hennes kjøreskolebiler fikk skader grunnet et stort veihull.

Frustrert: Britt Nylund, daglig leder av Andselv trafikkskole, er frustrert over at Lenvik kommune ikke vil gi erstatning etter at en av hennes kjøreskolebiler fikk skader etter å ha dumpet ned i stort hull i Ringveien på Finnsnes.   Foto: Jan Erik Bergstad

Teknisk sjef: Geir Fredriksen i Lenvik kommune. Foto: Trond Sandnes  Foto: Trond Sandnes

nyheter

– Det var så mye sørpe på veien at verken sensor eller elev så hullet i veien — det var helt umulig for dem å se det, forteller Britt Nylund, daglig leder av Andselv trafikkskole.

Hendelsen fant sted i Ringveien på Finnsnes 3. april. Etter at bilen dumpet ned i et svært hull i veien, måtte sensor og elev avbryte oppkjøringa. På verksted ble det konstatert at et deksel under bilen var ødelagt.

– Skaden oppstod til tross for at bilen holdt gangfart — rundt fem kilometer i timen, påpeker Nylund.

Reparasjonen kom på noen tusen kroner.

Fraskriver seg ansvaret

Ettersom hullet fremstod nærmest «usynlig» grunnet all sørpa, hadde ikke fører eller sensor noen forutsetninger for å unngå å dumpe nedi, samt de påfølgende skadene på bilen. Av den grunn har Nylund henvendt seg til veieier Lenvik kommune og bedt om å få dekket utgiftene. I et brev til Nylund understreker imidlertid kommunen at de ikke erkjenner noe erstatningsansvar for skader på kjøretøyet.

– Svaret fra kommunen er at det kun vedkjennes erstatning i de tilfeller der kommunen har utvist stor uaktsomhet og burde ha utbedret skaden tidligere, sier Nylund.

Kommunen viser også til at slike asfalthull er et kjent fenomen hver vår når issålen går i oppløsning.

«I dette tilfellet hadde ikke Lenvik kommune informasjon om at hull i veibanen hadde oppstått på aktuell plass, samtidig som alle enheter og personell var opptatt med snøbrøyting i forbindelse med stort snøfall», heter det i brevet Nylund har mottatt fra Lenvik kommune.

Vil ha bedre svar

Selv om hun er kjent med at det ofte er sånn i slike saker, frustrerer det Nylund at kommunen som veieier ikke tar ansvar når folk får skader på kjøretøyene sine grunnet veiens beskaffenhet.

– Hva skulle vi gjort annerledes? Er det sånn at man må gå foran med søkestav for å finne ut om det er hull i veien før man kjører?

I forbindelse med hendelsen i Ringveien mener hun at kommunen må konkretisere hva de mener med «stor ukatsomhet», samt hva som menes med «burde ha utbedret skaden tidligere». Nylund ønsker også at kommunen skal svare på hvem som har ansvaret for å informere kommunen om hull i veibanen. Dersom andre opplevde det samme som henne i Ringveien på Finnsnes den aktuelle dagen, ønsker hun å komme i kontakt med disse.

Bere henne klage

Teknisk sjef i Lenvik kommune, Geir Fredriksen, har ikke så mye å meddele i forbindelse med situasjonen Nylund beskriver.

– Dette er risikoen når man ferdes langs offentlig vei. Vi klarer ikke til enhver tid å være der det er problemer, særlig når det tines fram hull som en følge av issmelting, sier Fredriksen.

– Nylund spør om man må gå med søkestav for å være sikker på å unngå hull i veien?

– Heller ikke kommunen har kapasitet til å gå med søkestav, for å si det sånn.

Den tekniske sjefen ønsker ikke å gå nærmere inn på vurderingene gjort av kommunen.

– Hun må bare påklage det. Det er ikke annet å si, sier Fredriksen.