Elgpåkjørsler i Målselv

– Skilting hjelper betydelig

Målselv ser ut til å ha funnet et hjelpemiddel som kan redusere antall elgpåkjørsler betydelig i enkelte områder langs E6 og Fv 855 Buktamoen-Finnsnes.

Hjelper: Elgvarslingsskilt hjelper. Leder av viltnemnda i Målselv, Jørn Larsen, sier at det har vært betydelig mindre elgpåkjørsler på de strekningene der elgvarslingsskilt er tatt i bruk. Varslingsskiltet på E6 på strekningen Olsborg-Teigen i Takelvdalen kom opp i 2016, mens de transportable skiltene som viltnemnda i Målselv bruker ble tatt i bruk i fjor. I alt er det syv kommuner i Troms som benytter disse transportable skiltene.   Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Det har vært forsøk med flere hjelpemidler for å stoppe den store andelen av elgpåkjørsler, blant annet i Målselv. Statens vegvesen gjorde et forsøk med infrarøde lys langs Fv 855 ved Karlstad (Langmyra) og i Bardu. Disse viste seg å ikke fungere optimalt i innlandsklima. Nå er det blå stikker som gjelder langs Fv855.

Men det spørs om ikke det hjelpemidlet som nå er tatt i bruk i Målselv er mest effektivt i kampen mot elgpåkjørsler. Nemlig skilting.