Stillstand rundt planene for tidligere Øvre Hamna barnehage

– Overhodet ikke greit

Nesten fem måneder har gått siden Lenvik kommunestyre fattet vedtaket som skulle sikre utviklingshemmede en bedre hverdag. Siden den gang har lite skjedd.

Frusterte: Senjalista-politikerne Grethe Sebulonsen og Elisabeth Rognli er frustrerte. Bakgrunnen er at de opplever at vedtaket som Lenvik kommunestyret fattet i fjor, om å ta i bruk tidligere Øvre Hamna barnehage til Tjenesten for utviklingshemmende, ser ut til å gå i sirup.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

I november i fjor vedtok flertallet i Lenvik kommunestyre at nedlagte Øvre Hamne barnehage på Finnsnes skal brukes til tjenesten for utviklingshemmede. Nærmere bestemt at Bakkely arbeidssenter og avlastningstilbudet, som i dag er i Liaveien, skal inn i det tidligere barnehagebygget. Inkludert i vedtaket er et punkt om at bygget må bygges om slik at det får en hensiktmessig og brukervennlig utforming i tråd med sitt nye formål.

– Jeg ønsket det egentlig ikke, men i vedtaket ble det satt ei ramme på 500.000 kroner. Vi skjønte jo allerede da at dette var et urealistisk beløp, noe som var grunnen til at vi også tok med at det måtte komme som en sak til kommunestyret dersom kostnadene oversteg dette beløpet, sier Grethe Sebulonsen (Senjalista).