Troms har nest lavest arbeidsledighet i hele landet

I mars var arbeidsledigheten i Troms på 1,8 prosent.

Glad. Fylkesdirektør Grete Kristoffersen gleder seg over den lave arbeidsledigheten i Troms.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

For Finnmark sin del endte tallet på 2,9 prosent, som plasserer fylket noe over landsgjennomsnittet når det gjelder arbeidsledighet. Det framkommer i en pressemelding fra Nav.

Etter Navs vurdering er det en svært gunstig situasjon på arbeidsmarkedet i begge fylkene, med små endringer. 

– Etterspørselen etter kompetent arbeidskraft er fortsatt stor i begge fylker. Slik vil det være i overskuelig fremtid og Nav her i nord må fortsatt ha stort trykk på å matche brukere opp mot de mange ledige jobbene, sier Grete Kristoffersen, direktør i Nav Troms og Finnmark.

Totalt var det i mars registrert 2.720 helt arbeidsledige personer i region nord. I Troms økte det med 89 arbeidsledige sammenlignet med mars 2018, mens det i Finnmark økning med 12 arbeidsledige personer.

For landet for øvrig ligger arbeidsledigheten på 2,4 prosent. I dag er det 66.258 arbeidsledige personer i Norge.

Statistikk fra Nav 

 

Under den store «Nav i nord»-konferansen i Tromsø i forrige uke, var gruvedrift blant mange tema. Både i Sør-Varanger og Hammerfest/Kvalsund er store industriprosjekter under oppstart. Samlet vil disse kreve over 500 kvalifiserte arbeidere de kommende årene.

- Vi har en tett dialog med arbeidsgiverne. Det er viktig at vi samarbeider godt om dette på tvers av fylker og enheter. Foreløpig pågår rekruttering av nøkkelpersonell, så vil det åpne seg for større inntak av arbeidskraft etterhvert inn i 2020, sier Nav-leder i Sør-Varanger, Hilde Michelsen.