Fare for vårflom i Målselva – NVE følger med

NVE trekker fram Målselvvassdraget som særlig utsatt for stor vårflom i sin prognose over flomfare. Målselv kommune er forberedt så langt det lar seg gjøre.

Flomvarsel: NVE varsler om at de vil følge ekstra nøye med Målselvvassdraget med tanke på storflom. Direktoratet ser ikke bort fra at faregraden kan komme på rødt, som er den høyeste faregraden. Værforholdene blir avgjørende for om det blir flom eller ikke, sier NVE. Bildet er fra 2012 da det sist var flom i Målselva. Her ser vi at det så vidt er klaring mellom elva og Målselvbrua ved Olsborg.  

nyheter

Sist Målselvvassdraget var utsatt for flom var i 2012. Da sto store deler av Kirkesdalen under vann, og vannet gjorde store naturskader på sin vei mot Malangen.

Nå varsler NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat) at faren for en ny flom i kategori rød, som er den høyeste faregraden, kan være på vei igjen.

– I Troms, nord i Nordland og enkelte steder i Finnmark er det så mye snø at det i flere vassdrag er 20-80 prosent sannsynlighet for stor vårflom. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Ingen Karin Engen, i en pressemelding fra NVE.

Og hun fortsetter:

– Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten også i år er liten, med unntak av Målselvvassdraget i Troms, som vi må følge ekstra nøye med på i år, sier Engen.

Væravhengig

Hvorvidt det blir flom eller ikke er selvfølgelig væravhengig.

– Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv om det er uvanlig mye snø. Hvis det derimot skulle bli en del nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom i områder med mye snø, sier Engen.

Beredskapsplaner

Fungerende rådmann i Målselv, Erik Myre, sier til Folkebladet at kommunen har beredskapsplanene klare dersom det skulle bli en stor vårflom i Målselva.

– Vi har en plan på det og vi setter et tema på det i strategisk ledelse og hos de som har med beredskap å gjøre. I denne fasen går vi igjennom beredskapen og ser det til en viss grad an. Vi følger også med på de prognosene som kommer, sier Myre.

For øyeblikket gjør ikke kommunen noen tiltak med tanke på en eventuell vårflom.

– Men det er viktig å være ute i tide. Vi har jo vært igjennom det samme tidligere i forhold til denne typen trusler, sier Myre og tenker på 2012 da det både var stor fokus på om Målselvbrua ville holde stand og de erfaringene som ble gjort etter oversvømmelsene i Kirkesdalen.