Lenvik lanserer ny selvbetjeningsløsning

Selvbetjeningsløsninga E-Torg skal gi alle rask og digital tilgang til eiendomsinformasjon, offentlige og lokale kartdatabaser, og mulighet for digital utsendelse av nabovarsel.

Ny portal. Lenvik kommune åpner ny digital portal. På bildet f.v. leder kundetorg Hennie Eidissen, GIS ingeniør Odd Sverre Gundersen og teknisk sjef Geir Fredriksen.  Foto: Lenvik kommune

nyheter

Det er ingen aprilsspøk selv om den nye digitale løsninga lanseres på selveste 1. april.  I den nye portalen e-Torg kan man finne eiendomsinformasjon, meglerpakker, plandata, kart og nabolister som kan brukes av privatpersoner og profesjonelle aktører, slik som eiendomsmeglere, arkitekter og bygg- og anleggsbransjen, opplyser Lenvik kommune i en pressemelding.

Ifølge kommunen vil den nye løsninga gi fordeler både for brukerne og for kommunen.

- Tidligere har det vært gjort en manuell jobb for å hente ut kart og eiendomsdata, når tiltakshavere har bestilt dette, forteller GIS-ingeniør Odd Sverre Gundersen i Lenvik kommune.

Mest gjev for de profesjonelle

I den nye digitale løsningen bestilles de produktene som det er behov for, og deretter gjøres en automatisk analyse.

– Denne går gjennom 66 datasett hos både kommunale og offentlige kartbaser. Deretter genereres en ryddig og forståelig rapport, sier Gundersen.

Han påpeker imidlertid at det ikke nødvendigvis er den vanlige innbygger som har mest utbytte av løsningen.

- For profesjonelle brukere, som arkitekter og utbyggere, betyr det at de kan bestille områdeanalyse, kart- og plandata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. En 3D-modell gir en helt annen forståelse enn et tradisjonelt kart, sier GIS-ingeniøren, og får støtte fra teknisk sjef Geir Fredriksen.

- Automatiserte og digitale løsninger er ressursbesparende for både kommunen og brukerne, og kan benyttes døgnet rundt. Men det er viktig å få frem at selv om det er på denne måten vi som kommune ønsker å leverer denne type informasjonen på, er det fortsatt mulig å booke et møte med saksbehandler for hjelp, sier Fredriksen.

Enklere nabovarsling

For innbyggerne vil nok elektronisk nabovarsel i e-Torg være den største nyvinningen, ifølge pressemeldinga. Rent praktisk vil løsninga sørge for at alt av nødvendige papirer som skal sendes med nabovarselet, som situasjonskart, fasadetegninger, byggetegninger med mer, sendes direkte til naboen via Altinn. Noe kommunen mener for mange vil oppleves som mer praktisk enn å måtte oppsøke naboene for personlig signatur, eller sende rekommandert brev.

Løsninga lanseres i samarbeid med leverandøren Norkart, og noen få kommuner har allerede tatt dette i bruk, med gode tilbakemeldinger. E-Torg vil også bli en del av selvbetjeningsløsningene som Senja kommune vil benytte seg av.