Over dette rasutsatte skaret fraktes rundt 30 millioner kilo mat hvert år

Fiskeribedriftene i bygda Torsken ønsker seg tunnel.

Tunnel. Sjømatbedriftene i bygda Torsken tar til orde for at det bygges tunnel gjennom Torskenskaret.  Foto: Linda Pedersen

nyheter

Det er i en fellesuttalelse til Troms fylkeskommune at representanter fra Torsken Havprodukter AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS peker på utfordringene de opplever med Torskenskaret. Bakgrunnen for uttalelsen er at de har et annet syn på hvilke utbedringstiltak det er behov for på fylkesveistrekninga fra Torsken til Straumsbotn enn det Sjømatklyngen Senja har tatt til orde for.

For der Sjømatklyngen Senja tar til orde for "bare" flere møteplasser for vogntog fra Torskenskaret og ned til Torsken, mener Svein Gunnar Wilsgård fra Torsken Havprodukter AS og Vidkun Wilsgård fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS at det er en tunnel gjennom Torskenskaret som må til.

Fellesuttalelse. Svein Gunnar Wilsgård fra Torsken Havprodukter AS har skrevet fellesuttalelsen sammen med Vidkun Wilsgård fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS.   Foto: Ronny Trælvik

Vært brukt minimalt

Veien til Torsken-bygda ble bygget på slutten av 40-tallet. I sin uttalelse poengterer Wilsgård og Wilsgård at det etter at veien var ferdigstilt har vært brukt minimalt med offentlige midler på den, foruten litt til vedlikehold. Duoen beskriver også hvordan det i sin tid ble laget til en rasvei i Torskenskaret, noe som har ført til at store mengder stein raser ut hvert år.

I uttalelsen peker de to også på at det ble tatt ut masser, som ikke kunne brukes til fiskerihavna i Gryllefjord, men som ble lagt på veiskuldra nederst i veien.

"Veien på denne strekningen ble bredere, men arbeidet ble gjennomført uten grunnboring eller annen form for beregning. Det er følgelig ingen konklusjon hva ura som fundament for det hele tåler av trykk".


Ministeren hindret av ras: – Viser hvordan hverdagen er her

Et ras satte en stopper for samferdselsminister Jon Georg Dales planlagte visitt til Torsken tirsdag.

 

Den eneste løsningen

I uttalelsen vises det også til hvordan de tre sjømatbedriftene i bygda Torsken — Torsken havprodukter, Arctic filet og Wilsgård fiskeoppdrett — sender ut rundt 30 millioner kilo mat, samt omlag fem millioner kilo ensilasje, hvert år.

"Totalt er det store verdier som blir sendt ut hvert år på en nesten ubrukelig vei", konstaterer Wilsgård og Wilsgård i uttalelsen.

Avslutningsvis påpeker de at bygde Torsken er den eneste igjen på Senja, der det er behov, som ikke har fått sikret atkomst gjennom en tunnel.

"Tunnel er den eneste løsningen for å sikre en god vei til bygda. Med ei bygd som skaper slike store verdier til storsamfunnet , burde skikkelig kommunikasjon være en selvfølge".

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, opplyser til Folkebladet at han har registrert uttalelsen fra Wilsgård og Wilsgård.

– Vi tar denne og mange andre henvendelser knyttet til ras og utbedringsbehov med oss videre, sier han.


John-Børre opplevde to ras over veien på samme dag: - Steinen kom ned ett halvt sekund etter meg

John-Børre Simonsen fra Torsken sier det er nesten dagligdags at det kommer steiner ned på veien fra Torskenskaret på Senja.