– Vi må kunne fiske i et hav uten å fiske plast

– Klima krever handling. Dette er den største krisen menneskeheten står overfor, sa Julia Jones, som i likhet med elever over hele landet streiket for miljø og klima fredag.

BUDSKAPET: – Jeg tar med meg budskapet deres, sa stortingspolitiker Knut Arild Hareide.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Et hundretalls elever fra både ungdomsskolen og Sjøvegan videregående skole møtte fram og gikk i tog ned til kommunens administrasjonsbygg på strandveien. Med stort engasjement og plakater som at «kloden koker», «klima krever handling» og «vi har ingen planet B», hevet de plakatene og ropte taktfast slagord for å gjøre noe for klima og miljøutfordringene i verden.

Fikk applaus

Da stortingspolitiker Knut Arild Hareide etter hvert kom, ble han mottatt med applaus.