Jobber med restart av Øylandsruta

En utredning med sikte på å etablere ny fergeforbindelse mellom Bjarkøy og Skrolsvik på Senja er i gang.

FERGE En ny oppstart av Øylandsruta kan få stor betydning for å utnytte potensialet som ligger i turisme, slås det fast. Bildet er tatt i Skrolsvik den gangen fergesambandet vaar oppe og gikk.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Det er Visit Harstad, Visit Senja, Harstad kommune og den nye kommunen Senja som ønsker å se på mulighetene. Den gamle Øylandsruta klappet til kai for siste gang for en del år tilbake. Så ble det stille. Men det har ikke dempet ambisjonene om å ha en ferge på strekningen i sommersesongen.

Ønsker

– Det er interesse fra både turister, reiselivet og det offentlige på begge øyene. I første omgang er det snakk om en utredning. En innhenting av fakta. Muligheter og utfordringer, forteller leder av Visit Harstad, Jan Erik Kristoffersen, til Harstad Tidende.