Ønsker å utvide arealet i Lavangen

Salangen-selskapet Salaks AS søker om utvidelse av arealet ved lokalitet i Lavangen kommune.

UTVIDE Om Salaks får utvide blir det fire flere bur i fjorden i Lavangen.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Søknaden gjelder utvidelse av areal på lokalitet for laks og ørret på Kvanntoneset i Lavangen kommune. I dag har selskapet et areal på 150 x 375 meter. Salaks ønsker å utvide til 150 x 525 meter.

Lette arbeidet

Utvidelsen vil ikke medføre økt produksjonskvantum, men fører til en utvidelse av antall bur fra 10 til 14 til sortering og splitting av fisk. Hvert bur er på 75 x 75 meter. Plassering av forflaten blir ikke endret. Bedriften skriver i søknaden at utvidelsen vil føre til å lette arbeidet og en bedre drift.

Lokaliteten er godkjent av Lavangen kommune og inngår i Kystplan for Midt- og Sør-Troms. Bedriften opplyser i søknaden at ny ramme med fortøying og forflåte med fortøying vil være innenfor gjeldende kystsoneplan. Men lokaliteten må utredes for skredfare.

Søknaden ble lagt ut på Lavangen kommune sin nettside til offentlig ettersyn 18. mars. Eventuelle merknader til søknaden må sendes Lavangen kommune innen 18. april 2019.