Stenger Hålogalandsbrua i tre uker

Skal du sørover fra Bjerkvik må du kjøre gammelveien i perioden 23. april til 13. mai.

STENGER E6 Hålogalandsbrua rett nord for Narvik.  Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen

nyheter

Det er snart tid for å demontere de to heisekranene som ble brukt for å bygge tårnene på E6 Hålogalandsbrua. Brua blir derfor stengt i perioden 23. april og frem til 13. mai, melder Statens vegvesen.

– Dette arbeidet kan ikke skje vinterstid. Det er veldig væravhengig og demonteringen av disse heisekranene kan derfor bare skje i de delene av året vi har størst sjanse for rolig vær, sier Dagrunn Kaasen, delprosjektleder for E6 Hålogalandsbrua ifølge Harstad Tidende.

Demonteringen skjer ved hjelp av en stor mobilkran som vil stå midt på veien og sperre begge kjørefeltene over brua.


Risikerer å måtte stenge ny-brua

Den nye Hålogalandsbrua mellom Bjerkvik og Narvik risikerer å bli stengt for trafikk.

 

Brua stenger derfor for all trafikk fra kl. 09.00 23. april til 13. mai.

Brua blir også stengt for fotgjengere og syklister, da det vil foregå arbeid i høyden over gang- og sykkelveien.

– Vi har sjekket alle mulige alternativer for å slippe trafikk forbi her, men det er ikke mulig. Kranen er så bred at den vil sperre begge kjørefeltene og dette er derfor den eneste muligheten vi har for å få det til, sier Kaasen.


Må dempe vibrasjoner på ny-brua

Det skal monteres dempere for å redusere vibrasjonene i hengestengene på E6 Hålogalandsbrua mellom Bjerkvik og Narvik.

 

I hele denne perioden må all trafikk derfor gå via den gamle riksveien, som nå er omdøpt til fylkesvei 7575, rundt Rombaken.

– Som med alt arbeid i høyden er dette også avhengig av vær og vind, men brua skal etter planen åpne for trafikk igjen 13. mai, skriver veivesenet i en pressemelding.