Samstemt fylkesting om base for redningshelikopter

Fylkestinget vedtok i dag enstemmig en uttalelse om at Bardufoss flystasjon må vurderes som base for en ny redningsheilkopteravdeling i Troms.

ENSTEMMIG: Fylkestinget vedtok i dag enstemmig en uttalelse om at Bardufoss flystasjon må vurderes som base for en ny redningsheilkopteravdeling i Troms.  Foto: Gunnar Lier / NTB scanpix

nyheter

– Vi er glad for at et enstemmig fylkesting i Troms har gitt sin støtte til redningshelikopter på Bardufoss. Dette viser den brede støtten denne saken har i Troms. Sp kommer til å fortsette kampen overfor regjeringen gjennom våre representanter på Stortinget, sier Irene Lange Nordahl, gruppeleder for Senterpartiet i Troms fylkesting i ei pressemelding.

Fremmet forslag

Senterpartiets stortingsgruppe, med stortingsrepresentant Sandra Borch i spissen, fremmet nylig et forslag redningshelikopter på Bardufoss på Stortinget, men ble nedstemt av et knapt flertall. 

Senterpartiet følger nå saken på nytt opp i Stortinget. Allerede neste uke har stortingsrepresentant Sandra Borch innkalt samfunnssikkerhetsministeren til Stortingets spørretime, og bedt om forklaring på hvordan regjeringen vil sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge.

Utdarg fra uttalelsen fra Troms fylkesting:

Troms fylkesting bekymret for beredskapen i Nord-Norge etter at regjeringen har besluttet å flytte 6 Bell-helikopter fra Bardufoss til Rygge. Det er ingen tvil om at dette lager et stort beredskapshull i Nord-Norge, i tillegg til å svekke den militære kapasiteten i nord. Bell-helikoptrene har i lang tid hatt en stor betydning når det gjelder beredskap i landsdelen. Den tragiske skredulykken i Tamokdalen er dessverre et av eksemplene på viktigheten av Forsvarets helikopter i nord.

Troms fylkesting er opptatt av sikkerhet for folk i nord, og er sterkt bekymret for den manglende tilstedeværelsen av redningshelikopter i Troms. Fylkestinget viser til at det er langt mellom de nåværende basene for redningshelikopter i Nord Norge, fra Bodø til Banak, og mener at det er uforsvarlig å ikke ha beredskapshelikopter i dette området. Noe som innebærer at Troms i praksis ligger i skygge når det gjelder fullt utstyrte redningshelikoptre. Fylkesmannen i Troms og politimesteren i Troms har også uttrykt bekymring for denne situasjonen.

Fylkestinget viser til den store aktiviteten innen fiskeri og sjøtransport langs kysten, samt en stor økning i antall turister til landsdelen. Når ulykken er ute er tid en viktig faktor, og det er ofte minutter som skiller mellom liv og død. Det er derfor viktig å ha redningshelikopter stasjonert i Troms.