Fylkestinget krever redningshelikopter i Troms

Alle partiene i Troms fylkesting vil ha redningshelikopterbase i Troms.

BASE: Fylkestinget ønsker redningshelikoptre til Bardufoss Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

nyheter

Det kommer frem i et Facebook-innlegg som fylkesråd for utdanning, Roar Sollied har postet.

– Enstemmig fra alle partiene i Troms om redningshelikopteravdeling i Troms, og Bardufoss anbefales som base, skriver han.

Bekymring

– Troms fylkesting bekymret for beredskapen i Nord-Norge etter at regjeringen har besluttet å flytte seks Bell-helikopter fra Bardufoss til Rygge. Det er ingen tvil om at dette lager et stort beredskapshull i Nord-Norge, i tillegg til å svekke den militære kapasiteten i nord, skriver han og fortsetter;

– Bell-helikoptrene har i lang tid hatt en stor betydning når det gjelder beredskap i landsdelen. Den tragiske skredulykken i Tamokdalen er dessverre et av eksemplene på viktigheten av Forsvarets helikopter i nord.

BEREDSKAP: Fylkesråd Roar Sollied skriver på Facebook at han er glad for at alle partiene stemte enstemmig for egen avdeling for redningshelikopter i Troms. Foto: Tore Skadal  Foto: Picasa

 

Sikkerhet for folket

Sollied skriver videre at Troms fylkesting er opptatt av sikkerhet for folket i nord.

– Fylkestinget viser til at det er langt mellom de nåværende basene for redningshelikopter i Nord Norge, fra Bodø til Banak, og mener at det er uforsvarlig å ikke ha beredskapshelikopter i dette området, noe som innebærer at Troms i praksis ligger i skygge når det gjelder fullt utstyrte redningshelikoptre, skriver han.

Videre påpekes det i innlegget at den store aktiviteten innen fiskeri og sjøtransport langs kysten, samt den økende turiststrømmen til landsdelen, er et viktig element å ta med seg i vurderingen.

– Når ulykken er ute er tid en viktig faktor, og det er ofte minutter som skiller mellom liv og død. Det er derfor viktig å ha redningshelikopter stasjonert i Troms, skriver Sollied.

– Fylkestinget i Troms ser det derfor som naturlig at Bardufoss flystasjon vurderes som base for en ny redningsheilkopteravdeling i Troms, for å styrke beredskapen i nord, avslutter han.

I dag er det Bell-helikoptrene til forsvaret som deltar i flere ulykkestilfeller, slik som i Tamokdalen.

BESØK: Sandra Borch (Sp) ønsker at beredskapsministeren skal komme på besøk i nord.  Foto: Trond Sandnes

 

Krever svar fra beredskapsministeren

I en pressemelding til Folkebladet uttrykker også stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) sin bekymring for helikoptersituasjonen i nord, spesielt når Bell-helikoptrene flyttes sørover. Hun krever at beredskapsministeren redegjør for beredskapen i Nord-Norge.

–  Dette ingenting annet enn en skandale, dette er å leke med beredskapen til folk i nord. Dette er alvorlig, og for meg er det en ovenfra og ned holdning mot Nord-Norge,  skriver Borch.

NRK Troms skriver fredag at de har gått gjennom den statlige helikopterkapasiteten når alle nye maskiner er på plass, og denne viser at landsdelen med flest oppdrag tappes for helikoptre når Forsvarets Bell-helikoptre flytte til Rygge.

BELL: Det har vært en kamp for både Senterpartiet og lokale for å beholde Bell-helikoptrene på Bardufoss. Seks av helikoptrene som i dag er på Bardufoss skal etter planen flyttes til Rygge. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret  Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

 

– Dette er ikke akseptabelt. Vi ser i dag at eksempelvis Bell-helikoptrene har langt flere oppdrag enn Bell på Rygge.  87 oppdrag på Bardufoss mot ett oppdrag på Rygge. Det er en skam å flytte seks av helikoptrene fra Bardufoss til Rygge slik denne regjeringen har gjort, sier Borch og påpeker at det vil bli 18 helikoptre i nord mot 41 i sør.

Senterpartiet har gjentatte ganger fremmet forslag om å bevare helikoptrene på Bardufoss, men blitt nedstemt hver gang.