– Et positivt resultat av samarbeidet

Islendingene sørger for tilførsel av fisk til Senja. Fredag leverer den islandske ferskfisktråleren «Björgúlfur» 140 tonn torsk til Nergård Fisk i Senjahopen.

ISLANDSK INNSLAG: Fredag leverer «Björgúlfur» 140 tonn fisk til Nergård Fisk i Sen jahopen. Den islandske trålereneies av Samherji på Island. Samme selskap er inne på eiersida i Nergård Fisk. – Et positivt resultat av samarbeidet vi har med islendingene, sier konsernsjef Tommy Torvanger.  Foto: Privat

nyheter

– Dette er en positiv følge av at vi har islendingene med oss på eiersida i bedriften, sier konsernsjef Tommy Torvanger.

«Björgúlfur» er i gang med å ta sine kvoter i Barentshavet, og Torvanger håper at de kan få i alle fall ei last til fra tråleren. Han mener råstoffbidraget fra islendingene kan være verdifullt også når konsernet kjører i gang drifta ved Gryllefjord Seafood.