Tråkket til og feiret bygdas nye stolthet

Gjennom rause sponsorer, velvilje fra bank og Norges Skiforbind og en heftig egeninnsats har Botnhamn UIL fått «ny» tipp topp tråkkemaskin.

NY MASKIN: Den er ikke splitter ny, men Bonthamns nye tråkkemaskin er prima sort med dobbelt sporsett, sporsetterfres og hydraulisk sporjustering. Onsdag stod «gliset» på utstilling slik at bygdefolk og sponsorer kunne ta den i nærmere øyensyn.   Foto: Kjetil Renland

SPONSORER: Næringsliv, hovedsaklig i Botnhamn, men også på Finnsnes og i Tromsø har samlet spyttet inn nesten 500.000 kroner i den nye tråkkemaskinen.  Foto: Kjetil Renland

nyheter

– Jeg har lyst til å si at den er ny — for den ser helt ny ut, men den er fem år gammel. Tråkkemaskinen, som er veldig godt tatt vare på, har vi betalt én million kroner for, opplyser Hans Henriksen, tråkkeansvarlig og styremedlem i skigruppa til Botnhamn ungdoms- og idrettslag (BUIL).

Tråkkemaskinen er ifølge Henriksen av den avanserte sorten med dobbelt sporsett, sporsetterfres og hydraulisk sporjustering.

– Skulle vi kjøpt en ny en ville den kostet to millioner kroner, forteller han.

Maskinen er i dag helt cashet ut. Halvparten av innkjøpet er finansiert med hjelp av sponsormidler.

– Det ble for lenge siden vedtatt at vi skulle kjøre en innsamlingsaksjon, men det var først da det ble nedsatt et eget innsamlingsutvalg at det tok av. Det ble rett og slett et voldsomt engasjement da folk skjønte at det faktisk var muligheter for at det kunne bli en ny tråkkemaskin. Totalt ble det samlet inn nesten en halv million kroner i sponsorstøtte, hovedsaklig fra det lokale næringslivet i bygda, men også på Finnsnes og i Tromsø.

Det resterende beløpet er finansiert gjennom salg av den gamle tråkkemaskinen, samt støtte fra Norges skiforbund.

– I tillegg til sponsorene og Norges skiforbund vil jeg berømme Sparebank 1 Nord-Norge som var veldig imøtekommende da vi måtte skaffe mellomfinansiering i den perioden vi ventet på svar fra skiforbundet, sier Henriksen.

Onsdag arrangerte BUIL sesongens siste Telenor karusell-renn. I den anledning ble den nye tråkkemaskinen feiret med kaffe, kake og bålkos. Samtlige sponsorer var invitert til å ta del i arrangementet.

Tok seg kraftig opp

Liv Renland, leder av skigruppa til BUIL forteller at lysløypa i bygda i mange år lå mørk og nærmest helt brakk. Etter at lysløypa ble utbedret for noen år tilbake, har det imidlertid skjedd en del på skifronten.

– Det har tatt seg veldig opp med skiaktiviteter i Botnhamn de siste årene, og vi ser også en økende tendens etter at vi fikk den nye tråkkemaskinen. Det at det veldig ofte er nyoppkjørte spor og gode løypeforhold har ført til at flere er ute på ski, forteller Renland.

BUIL har kommet inn i Skiforbundet og er blitt arrangør av Telenor skikarusell. Per i dag ligger de på fem karusell-renn per sesong i Botnhamn.

– Det har blitt veldig godt tatt imot, og er sånn passelig suksess egentlig vil jeg si. Det er stor oppslutning rundt skirennene og egentlig ski for øvrig i Botnhamn — det er kjempeartig, smiler Renland.

Tenker på videre utvikling

I Botnhamn er det to løypetraseer, én med lys fra skolen og opp til Fiskevatnet, samt én uten lys fra fotballbanen og opp til Fiskevatnet.

– Når forholdene ligger til rette for det kjører vi også en slags ytterløype slik at vi får rundløype på rundt 12 kilometer, forteller Renland.

All tilrettelegging av skiaktivitet er basert på dugnadsinnsats og frivillighet. Renland understreker at det er mange bidragsytere som skal ha en stor takk for at de hjelper til.

– Man gjør jo dette fordi man er interessert i å gjøre noe for bygda, både for ungene og de voksne. Jeg tror at det skitilbudet vi har i dag er med på å gjøre Botnhamn enda mer attraktivt, både for oss som bor her og har unger, men også for de som lurer på å bosette seg her.

Selv om en stor innsats er lagt ned i å utvikle skitilbudet, er det ikke fritt for at det kan skje enda mer i fortsettelsen. Lederen av skigruppa forteller nemlig at de stadig har tanker om videre utvikling. Nøyaktig hva vil hun ikke ut med på det nåværende tidspunkt.

– Nei, man får vente og se, humrer hun.

Nytt av året er for øvrig at det er laget til en vei fra skolen og opp til skistadion. Denne er det lagt til rette for gjennom et samarbeid mellom Lenvik kommune, Norvald Jørgensen og Hekkingen fiskeriselskap.

– Før var det passelig håpløst å arrangere skirenn her fordi folk rett og slett hadde problemer med å komme seg opp, men nå er veien opp freset og strødd så ankomsten er noe helt annen enn det en gang var, sier Hans Henriksen.