Ligger tredje høyest i Norge på statistikk over uføretrygdede

Tall fra NAV viser at Dyrøy kommune har en andel uføretrygdede i befolkningen på 20,4 prosent. Kun Ballangen kommune og Våler kommune ligger høyere i Norge

MANGE: Dyrøy kommune har mange uføretrygdede i forhold til innbyggertallet. Kun kommunene Ballangen og Våler ligger høyere i Norge.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Det var Nettavisen som først gikk ut med saken der det blant annet kommer frem at ifølge NAVs prognoser vil det i løpet av 2019 bli flere enn 350.000 uføretrygdede i Norge. Det er en overvekt av kvinner som mottar uføretrygd. Totalt er det 197.000 kvinner, og 141.000 menn som lever av uføretrygd.

– Ikke sykere i Dyrøy

Her blir altså Dyrøy kommune trukket frem som en de kommunene som har høyest andel uføretrygdede i landet. NAV-leder i Dyrøy, Håkon Einar Haug er klar på at folk ikke er sykere i Dyrøy enn andre steder. Og at NAV – Dyrøy verken er snillere eller mer lemfeldig enn andre i forhold til uføretrygd. Men han medgir at det er vanskelig å finne en entydig forklaring på tallene for Dyrøy.