Funn av muggsopp på barneskole

Det er funnet muggsopp på Gottesjord skole i Sørreisa. Men funnene skal ikke være av alvorlig grad og skolen må ikke stenges.

MUGGSOPP: Det er gjort funn av muggsopp på Gottesjord skole i Sørreisa, men antall sporer er såpass lav at det ikke er behov for å stenge skolen.  Foto: Linda Pedersen

nyheter

Funnene ble gjort på noen stoler på 2.klasserommet på skolen og majoriteten av sporer var Mucor (Kulemuggsopp red.anm).

Det ble også gjort funn i lufta på noen av rommene på skolen. Det ble imidlertid funnet lave antall sporer i luft.