Bjørkeng-avgjørelse utsatt til juni

En avgjørelse rundt ombygginga av Bjørkeng oppvekstsenter i Øverbygd er utsatt til etter budsjettmøtet i juni.

OMBYGGING: Ombygginga av Bjørkeng oppvekstsenter i Øverbygd er utsatt. Rådmannens innstilling er alternativ tre, men dette er også et alternativ som koster nesten to milloner mer enn den opprinnelige ramma. Derfor ble en avgjørelse utsatt til etter budsjettmøtet i juni.  Foto: Cecilie Thomassen

nyheter

Det ble klart etter formannskapet i Målselv, som ble holdt nettopp på oppvekstenteret, i forrige uke.

Rådmannens innstilling var alternativ tre, som går på å utvide dagens arbeidsrom og plassere klasserommet i dagens bibliotek. Dette er det dyreste av de tre alternativene med en kostnad på 4,4 millioner inklusiv skifting av vindu og reserve. Dette er en økning på nesten to millioner fra den opprinnelige ramma som var på 2,5 millioner.