Unnlot å føre regnskap — fikk betinget fengsel

I retten uttalte den tidligere bedriftseieren at det var tidsmessige og økonomiske årsaker til at han ikke hadde ført regnskap.

DØMT: Mannen fra Midt-Troms var kjent med at han var pliktig til å føre regnskap, men gjorde det likevel ikke.   Foto: Stian André Lund

nyheter

Mannen fra Midt-Troms var eneeier og eneste ansatt i selskapet som ble startet opp i 2014. I omlag ett år var det drift i bedriften, og i denne perioden hadde det en omsetning på vel 1,7 millioner brutto. Fra oppstarten og fram til tvangsoppløsning i 2016 ble det imidlertid aldri ført noe regnskap.

Gikk bare og ventet

Da saken gikk for Senja tingrett avga mannen en uforbeholden tilståelse. Han forklarte også at han hadde hatt til hensikt å føre regnskap, men at dette av tidsmessige og økonomiske årsaker ikke ble gjort.