Fylkesvei 152 i Salangen:

Vil ha lavere fartsgrense på fylkesvei i Salangen

Det er smalt, uoversiktlige svinger, få møteplasser, høy asfaltkant og samtidig er det fartsgrense på 80 kilometer i timen. Vi er på fylkesvei 152 i Salangen.
nyheter

Salakssjef Odd Bekkeli er slett ikke fornøyd med situasjonen. Hver dag kommer det tre-fire store vogntog på fylkesvei 152 mellom Laberg og Rotvika for å hente laks fra slakteriet. Men det er ikke bare vogntog, også brøytebiler og busser må møtes etter denne veien i tillegg til personbiler. Og i blant går det også galt. Bekkeli oppmuntrer alle som ferdes etter veien om å ta det rolig og ta hensyn.

Kan ikke møtes

Deler av veien er så smal at to kjøretøyer ikke kan møtes. I noen av svingene er det eneste trygge å nesten stoppe i tilfelle møtende trafikk.