Nå er han rektor for to skoler

Espen Hay, rektor ved Finnsnes barneskole, vil i en midlertidig periode være rektor for nok en skole.

Rektor. Espen Hay, rektor ved Finnsnes barneskole, går inn som fungerende rektor ved Rossfjord skole.   Foto: Christian Unosen

nyheter

Nærmere bestemt har han gått inn som fungerende rektor ved Rossfjord skole, opplyser kommunalsjef Rune Hoholm i Lenvik kommune. Årsaken er at rektor ved Rossfjord skole er sykmeldt.

– Det er ikke ideelt, men likevel den beste løsninga ved at vi fikk inn noen som kan jobben og som ivaretar formalitetene. Det er ingen inspektør ved Rossfjord skole og sånn sett ingen som naturlig kunne gått inn i rektorrollen, og de andre er låst opp til undervisning. Det er klart at denne situasjonen vil berøre Finnsnes barneskole og gjør noe med normaldrifta der, så det blir ikke optimalt noen steder, men likevel er dette den beste løsninga for helheten, sier Hoholm.

Han understreker også at situasjonen bare er midlertidig.

– Jeg setter stort pris på at Espen Hay sa seg villig til å ivareta begge skolene.