Nå er han varaordfører i Berg kommune

Jan Harald Jansen (Ap) inntar varaordførerplassen etter Guttorm Nergård (Berg fellesliste).

Varaordfører. Jan Harald Jansen (Ap) har tidligere sittet som ordfører i Berg kommune. Nå ikler han seg varaordfører-rollen.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Det vedtok kommunestyret i Berg torsdag.

Det var ordfører Roar Åge Jakobsen (Berg samlingsliste) som foreslo Jan Harald Jansen som ny varaordfører. Et enstemmig kommunestyre stilte seg bak forslaget, som innebærer at Jansen også tar over alle vervene som avtroppende varaordfører Guttorm Nergård har besittet.

Ettersom Jansen fra før sitter i formannskapet, måtte kommunestyret også velge et annet medlem til dette forumet. Et forslag fra Jan Harald Jansen om at Kjell Johansen (Berg fellesliste) går inn i formannskapet, ble enstemmig vedtatt.

Nergård har fått fritak fra sine politiske verv i Berg ettersom han har flyttet til en annen kommune.


Flytter fra kommunen — søker fritak fra sine politiske verv

Varaordfører Guttorm Nergård har søkt om fritak fra sine politiske verv i Berg kommune.