Flytter fra kommunen — søker fritak fra sine politiske verv

Varaordfører Guttorm Nergård har søkt om fritak fra sine politiske verv i Berg kommune.

Fritak. Guttorm Nergård har søkt om fritak fra sine politiske verv i Berg kommune. 28. februar behandler kommunestyret søknaden.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Guttorm Nergård, som er tidligere ordfører av Berg kommune, har søkt om fritak fra og med 28. februar og ut kommunestyreperioden. Begrunnelsen for søknaden er at han har meldt flytting til en annen kommune.

28. februar behandler kommunestyret i Berg søknaden. I sin vurdering påpeker saksbehandler at det krever gode og troverdige grunner for å få fritak fra sine politiske verv. I Nergårds tilfelle anbefaler saksbehandler at søknaden innvilges.

En rekke verv

"Guttorm har meldt flytting til annen kommune, og er ikke lengre innbygger i Berg. Det er tatt hensyn til Guttorms og kommunens situasjon. Det er også lagt vekt på at dersom valget for nåværende kommunestyreperiode hadde vært per dags dato, ville ikke søker oppfylt vilkårene til valgbarhet etter kommuneloven paragraf 14", heter det i vurderinga.

Dersom kommunestyret sier seg enige i det, er det en rekke verv som det må finnes erstattere til. I tillegg til at han i dag sitter som varaordfører, er Nergård representant i kommunestyret for Berg Fellesliste, formannskapet og forliksrådet. I tillegg sitter han i representantskapet til KomRev Nord og som styremedlem i Senja Avfall.

Tema i 2017

Allerede i 2017 ble det i et kommunestyremøte stilt spørsmålstegn ved Nergårds habilitet, og det med bakgrunn i rykter om at han tilbrakte mesteparten av sin tid i Lenvik, og ikke Berg. Nergård selv karakteriserte det hele som en flaus seanse.

– Det er jo for så vidt greit at man stiller spørsmålstegn ved min habilitet og skikkethet til å være medlem av kommunestyret i Berg, for på den måten å bidra til å få avklart en del ting slik at folk slipper å sitte heime og spekulere. På et annet sett er det forunderlig at man ikke sjekket ut disse tingene på forhånd. Her er det erfarne politikere – en av dem har også vært rådmann, som står frem som en form for sannhetsvitner for lov og orden, sa Nergård til Folkebladet den gang.

Om Nergård får fritak fra Berg-politikken, betyr ikke det at han er ute av politikken. Han er nemlig medlem av Senja Høyre, og står på 15. plass på partiets valgliste.


Nergård: – En flau seanse

Varaordførerens privatliv ble tema da Berg kommunestyre skulle diskutere kommunesammenslåing.