Arne (76): – Hva skal jeg ellers bruke tida på

I en årrekke har Arne Roar Lange jobbet med å holde isbrua mellom Karlstad og Gullhav åpen om vinteren. Siden så mange har glede av dugnadsarbeidet som legges ned, gjør han det med glede.

DUGNAD: Arne Lange har arbeidet frivillig med å holde isbrua over Målselva mellom Karlstad og Gullhav åpen siden 1980. Gleden det gir andre og ønsket om å en gang få en permanent bru er noen av punktene som har drevet han til å holde på med dette.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

nyheter

Folkebladet møter Lange ved land på Karlstadsida av isbrua. Når det flør blir det litt vann og sørpe ved land på begge sidene, spesielt når det er fullmåne og høyere flo enn normalt.

Lange er pensjonist og har blitt 76 år gammel. Han jobbet mange år i Målselv kommune før han ble pensjonist, men jobber fortsatt litt der. Jobben med isbrua gjør han imidlertid som dugnadsarbeid — og det har han gjort i flerfoldige år.