Slo til med storkontroll hos fiskebedrifter på Senja

Torsdag gjennomførte flere etater kontroll hos to fiskeribedrifter på Senja.

Illustrasjonsfoto: Vidar Bjørkli 

nyheter

Politiet med mannskap fra Finnsnes lensmannskontor og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt, Skatteetaten, Midt-Troms arbeidsgiverkontroll og Arbeidstilsynet gjennomførte torsdag denne uken en tverretatlig kontroll hos to fiskeribedrifter på Senja.

Det opplyser politiet i en pressemelding fredag.

Under kontrollene ble det hovedsakelig foretatt sjekk av arbeidstillatelser,  ID kontroller og sjekk av arbeidstakernes boforhold.

Mye bra

Det viste seg at fiskeribedriftene hadde det meste på stell. Det ble ikke avdekket brudd på utlendingslovgovningen og lokalene  hvor arbeidstakerne bodde fremstod som forsvarlige.

Det ble imidlertid avdekket at røykvarslere i enkelte lokaler var i ustand og at stadige sikringsbrudd i et lokale tyder på strømfeil. Den aktuelle arbeidsgiver lovde å ta tak i dette straks, opplyser politiet i pressemeldingen. 

Politiet opplyser videre at det fremsto som om gjeldende minstelønnsbestemmelser i bransjen ble overholdt, men at Arbeidstilsynet i etterkant vil foreta ytterligere kontroll av dette samt sjekke om arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser blir overholdt. Arbeidstilsynet ga også veiledning om regelverket rundt bruk av utenlandske truckførersertifikat i Norge.

Arbeidslivskriminalitet

Det er stort fokus på arbeidslivskriminalitet i etatene nå, og kontrolletatene samarbeider derfor om flere kontroller på arbeidsmarkedet.

Politiet opplyser at erfaringen med slike kontroller er gode, og at de i Midt-Troms fremover  vil gjennomføre ytterligere kontroller innen ulike bransjer.

- Hensikten er å få avdekket og bekjempet useriøse aktører som bevisst bryter norske lover om lønns- og arbeidsforhold samt bedriver trygde-, skatte- og avgifts kriminalitet. Dette undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende, skriver politiet avslutningsvis i pressemeldingen.