Vil bruke hasteparagraf for å komme igang med garasjeprosjektering

Formannskapet i Berg tilrås å bevilge 250.000 kroner til prosjektering av ny branngarasje på Skaland.

Formannskapsmøte: Formannskapet i Berg møtes 12. februar, og skal blant annet ta stilling til om det skal settes av 250.000 kroner til prosjektering av en ny branngarasje på Skaland.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Berg kommune har fått avvik på garderobeforholdene til sine brannmannskaper. Av den grunn ble rådmannen i september i fjor bedt om utrede alternative løsninger på egnede og godkjente lokaler for brannstasjon på Skaland.

Siden den gang har det vært sett på flere løsninger, og i et saksframlegg til formannskapet opplyses det at man har jobbet med en plan om å bygge ut en frittstående garasje med garderobeanlegg.

Skal lukke avviket

Leiknes AS har på oppdrag for Berg kommune utarbeidet både et budsjettdokument og en plantegning for en ny branngarasje, som skal danne grunnlag for prosjektering av bygget.

«Godkjenning fra arbeidstilsynet kan ikke gis på forhånd, men planene tar høyde for å lukke avvik på garderobeforhold for brannmannskaper», heter det i saksframlegget.

Klar for anbud

Nå er ståa den at kommunen er klar for å legge prosjekteringsoppdraget ut på anbud. I den anledning er det behov for at det første settes av midler til dette oppdraget. Rådmannens forslag er å sette av 250.000 kroner, noe formannskapet skal ta stilling til 12. februar.

I saksdokumentene opplyses det for øvrig at prosjekteringen blir gjennomført uten å hensynta lokalisering av ny branngarasje og grunnarbeider, men baserer seg på en flat tomt.

«Anbudsprosess for byggentreprisen kan igangsettes så snart tomtevalg er klart, og bevilgning til bygging er vedtatt».