Vil engasjere flere yngre krefter hos Midt-Troms Museum:

Ungdommer får tur til Finland

Midt-Troms Museum vil at mer ungdom skal involvere seg i museets arbeid i fremtiden. I april får åtte ungdommer muligheten til å delta i et nordisk samarbeidsprosjekt i Finland.

PROSJEKT: Med et formål om å involvere mer ungdom i museets arbeid, skal Midt-Troms Museum ta del i prosjektet «1-2-3 Trade» i april. Åtte ungdommer får reise til Finland og alle utgifter blir dekket. Direktør ved Midt-Troms Museum, Lisa Gay Bostwick, sier de allerede har fått inn mange søknader.  Foto: Carina Hansen

Vi skal jo se litt på kjønnsfordeling og det hadde vært artig å få noen med innvandrer-ungdom med, eller folk med samisk og kvensk bakgrunn.

Lisa Gay Bostwick. direktør Midt-Troms Museum
nyheter

Prosjektet heter «1-2-3 Trade», og Midt-Troms Museum er en del av prosjektet sammen med andre ungdomsorganisasjoner og museer fra både Sverige, Finland og Russland.

I midten av april samles ungdommer fra alle de nevnte landene i Hyvärilä i Finland.