Regulering av skiløyper i Salangen:

Utsetter reguleringsplanene

Ressursutvalget i Salangen kommune stoppet, eller i hvert fall utsatte arbeidet med å regulere tre skitraseer i Salangen.

Utsatte: Fredag ble det enighet i ressursutvalget å utsette arbeidet med de omstridte reguleringsplanene i Salangen. – Det var enighet om å lytte til befolkningen om at en ikke nødvendigvis skulle tvinge gjennom reguleringsplaner, sier Senterpartipolitiker Roger Lynum.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Administrasjonen i Salangen kommune orienterte politikerne ressursutvalget om situasjonen rundt regulering av skiløper fredag. Siden i fjor høst har det vært mye støy i saken. Ikke minst har flere grunneiere reagert på det oppfatter som et tvangsvedtak mot dem, at kommunen legger opp til å ekspropriere rettigheter til løypetraseer om nødvendig.

Opptatt av langsiktige avtaler

Det lå i kortene at utvalget ville lande på et annet standpunkt enn i september da de vedtok å sette i gang arbeidet med tre reguleringsplaner.